Polityka ochrony prywatności CONREGO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Ochroną prywatności objęte są strony conrego.pl, conrego.com.pl, conrego.com, conrego.net, informator-konferencyjny.pl i serwiskonferencji.pl oraz usługi powiązane z tymi serwisami świadczone przez Operatora.
 3. Operatorem i administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CONREGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000717933, kapitał zakładowy: 465.921,50 PLN, NIP: PL5993215859, REGON: 369440687
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. pobrania poradników PDF lub rejestracji wersji testowej usługi CONREGO.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 r.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w tej formie profilowane).
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, z prawa sprzeciwu Użytkownik może skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi skierowanej do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 15. Dane osobowe powierzone Operatorowi przetwarzane będą przez 5 lat lub do chwili, gdy Użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez żaden z serwisów należących do CONREGO Sp. z o.o. Sp. k.. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 18. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej support@conrego.com oraz numerem telefonu +48 95 7253677.
 19. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowym, którym jest Małgorzata Czartoryska, dostępna pod adresem poczty elektronicznej malgorzata@conrego.pl oraz numerem telefonu +48 519 375 959.

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj nasz newsletter

Poznaj 9 technik skutecznej promocji wydarzenia!

Bezpłatny poradnik podpowie Ci, jak zwiększyć zainteresowanie uczestników i tempo sprzedaży wejściówek na Twoją konferencję, kongres lub szkolenie, czyli:

- jak komunikować się z uczestnikami,
- jak bezpłatnie reklamować wydarzenie,
- jak sprawić, by uczestnicy polecali event,
- jak zaangażować speakerów w promocję,
- jak wzmocnić markę wydarzenia.