Siedem jaków CONREGO, część II

Uwaga! Niniejszy artykuł zawiera fragmenty prostego kodu HTML, CSS oraz JavaScript wraz z instrukcją obsługi. Jeśli masz uczulenie na kod, nie czytaj dalej.

Siedem jaków CONREGO, część II

5. Jak wyłączyć pole formularza?

Wyłączenie oznacza, że pole pozostanie widoczne, natomiast uczestnik nie będzie mógł zmienić jego zawartości. Opcja przydatna zwłaszcza wtedy, gdy przeprowadzamy import bazy uczestników i chcemy, aby potwierdzili oni jedynie poprawność danych i chęć uczestnictwa. Żeby to zrobić, najlepiej posłużyć się edytorem kodu JavaScript. Będzie nam potrzebne ID pola (unikatowy ciąg znaków identyfikujący pole formularza). Możemy je poznać, klikając na to pole (na formularzu rejestracyjnym) prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „zbadaj”. Przeglądarka powinna wyświetlić coś takiego:

<div class="form-group" id="rf26">
    <label for="fld_rf26" class="control-label">Imię <b>*</b> </label>
    <div class="control-input">
        <input name="f[rf26][]" id="fld_rf26" class="form-control dovalidation" value="Łukasz" type="text">
    </div>
</div>


Można tu zobaczyć dwa atrybuty „id”. Pierwszy (rf26) odnosi się do całego pola, łącznie z jego nazwą, natomiast drugi (fld_rf26) tylko do samego okienka, w którym wprowadzamy tekst. Posiadając tę wiedzę, możemy wykorzystać JavaScript do wyłączenia tego pola. W tym celu należy do funkcji

$(document).ready(function(){

dodać polecenie w formacie:

$('#fld_rf26').prop('disabled', true);

To polecenie musi znaleźć się pomiędzy klamerkami {} obejmującymi wyżej wymienioną funkcję. Pole „Imię” zostało właśnie wyłączone i rejestrujący się uczestnik nie będzie miał możliwości zmiany jego zawartości. Tego sposobu można użyć w celu wyłączenia dowolnego pola tekstowego.

6. Jak ukryć pole formularza?

Ukrycie pola z poziomu panelu administracyjnego spowoduje, że nie będzie ono dostępne na karcie uczestnika. Czasem jednak chcemy przechować tam jakąś wartość, ale nie chcemy, żeby uczestnik ją widział. Wtedy możemy posłużyć się albo kodem CSS, albo Javascript. Tutaj również będzie nam potrzebne ID pola.

CSS. Wystarczy dodać do edytora CSS linijkę

#rf26 {display:none !important}

i pole będzie ukryte.

JavaScript. Podobnie jak przy wyłączaniu pola, w funkcji

$(document).ready(function(){

należy dodać polecenie w następującym formacie:

$('#rf26').addClass('hidden');

i pole będzie ukryte.

Wystarczy skorzystać z jednej z tych opcji – polecam wykorzystanie CSS, ponieważ jest on wczytywany, zanim wykona się JavaScript. W przypadku JavaScriptu pole może pokazać się na ułamek sekundy.

7. Jak zintegrować zewnętrzne usługi analityczne?

Tutaj sprawa jest dużo prostsza, bo zazwyczaj dostawca usługi dostarcza też kod, który należy umieścić na stronie. Żeby umieścić jakiś kod/skrypt na stronach serwisu zbudowanego w CONREGO, wystarczy w Edytorze Kodu przejść na zakładkę Dodatkowy kod nagłówka/stopki, wkleić dostarczony kod i zapisać. Et voilà!


Łukasz Krawczuk

Udostępnij znajomym

Udostępnij znajomym

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj nasz newsletter