Rejestracja

Proces rejestracji uczestników w aplikacji CONREGO jest etapowy. Moduł Rejestracja umożliwia konfigurację poszczególnych etapów. Obowiązkowe dla każdego wdrożenia są etapy I i IV-VI. Etapy II i III są opcjonalne, dzięki czemu proces rejestracji charakteryzuje wysoka elastyczność.

Moduł Rejestracja został podzielony na sekcje odpowiadające kolejnym etapom:

 • v4.30+ Wyłącz formularz rejestracyjny – ta sekcja umożliwia zablokowanie dostępu uczestników do formularza rejestracyjnego i wprowadzenie treść strony, która go zastąpi.
 • Etap I: Formularz – za pomocą tej sekcji zaprojektujesz formularz rejestracyjny.
 • Etap II: Agenda – ta sekcja pozwala na budowę agendy, którą udostępnisz uczestnikom w trakcie rejestracji.
 • Etap III: Noclegi – dzięki funkcjonalności tej sekcji wprowadzisz w procesie rejestracji etap, na którym uczestnicy będą mogli dokonać rezerwacji hotelowej na bazie listy dostępnych w aplikacji obiektów i dostępnych w nich pokojów.
 • Etap IV: Podsumowanie – dzięki tej sekcji przygotujesz podstronę zawierającą podsumowanie rejestracji uczestnika.
 • Etap V: Potwierdzenie – ta sekcja umożliwi Ci edycję strony z podziękowaniem za rejestrację.
 • Etap VI: E-mail – sekcja umożliwia edycję wspomnianej wyżej wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
Dzięki tej sekcji zablokujesz dostęp uczestników do formularza rejestracyjnego i wprowadzisz treść strony, która go zastąpi. Formularz możesz zablokować natychmiastowo lub odroczyć jego blokadę w czasie i czas (datę i godzinę) kiedy wyłączy się automatycznie.
W ramach tej sekcji dostępne są funkcje konfiguracyjne formularza rejestracyjnego. Dzięki nim możesz:
 • modyfikować kolejność, widoczność i wymagalność pól formularza rejestracyjnego,
 • dzielić grupy elementów formularza na sekcje,
 • wprowadzać etykiety i opisy pól formularza,
 • ukrywać pola w zależności od wybranego przez uczestnika rodzaju uczestnictwa,
 • dodawać klauzule i kontrolować ich widoczność oraz wymagalność.
Budowa formularza polega na nadaniu odpowiednich etykiet dla każdego z elementów, nadaniu im określonej pozycji, a także na podziale wszystkich elementów formularza na sekcje (np. Dane osobowe, Dane do faktury), które tworzysz według własnego uznania. Elementy formularza konfigurujemy w sekcji Konfiguracja systemu - Formularz rejestracyjny.
Za pomocą tej sekcji zbudujesz agendę wydarzeń dostępnych w procesie rejestracji (np. listę sesji tematycznych, wykładów lub atrakcji towarzyszących). Funkcjonalność modułu pozwala:
 • tworzyć sekcje (np. dni) i przypisywać do nich punkty agendy (np. wykłady),
 • konfigurować daty i godziny poszczególnych punktów agendy,
 • konfigurować przedziały czasowe, w których widoczne są poszczególne sekcje,
 • przypisywać obiekty do wydarzeń (dzięki czemu nakładamy na określone wydarzenie limit miejsc siedzących),
 • przypisywać prelegentów do wydarzeń,
 • określać styl prezentacji wydarzeń (wybór klasy CSS dla danego punktu programu),
 • v4.30+ tworzyć reguły wzajemnego blokowania puntów agendy.
Wydarzenia w agendzie można przypisywać do obiektów, konfigurowanych w sekcji Konfiguracja systemu - Konfiguracja eventu co pozwoli na nałożenie na każdy z punktów programu limitu miejsc siedzących.

CHCESZ OBSŁUŻYĆ WIELE WYDARZEŃ NA JEDNEJ LICENCJI?
W przypadku wykorzystania CONREGO na potrzeby obsługi wielu imprez równolegle, możesz potraktować sekcje jako reprezentację kolejnych edycji wydarzenia. Dzięki mechanizmowi ograniczania ich widoczności i nielimitowanej liczbie punktów wewnątrz danej sekcji możesz prowadzić rejestrację równolegle na kilkanaście lub kilkadziesiąt wydarzeń w oparciu o jedną licencję!
Za pomocą tej sekcji tworzymy listę hoteli udostępnionych w procesie rejestracji, z którymi zawarliśmy umowy o rezerwacji określonej liczby pokojów na rzecz organizowanego przez nas wydarzenia.
Konfiguracja dodanego hotelu (lub innego obiektu noclegowego) umożliwia:
 • wprowadzenie danych adresowych,
 • wprowadzenie kodu mapy udostępnionej w Google Maps (parametr SRC skopiowany z kodu IFRAME udostępnionego w maps.google.com),
 • dodanie do opisu hotelu adresu strony internetowej hotelu,
 • dodanie zdjęcia hotelu,
 • dodanie różnych rodzajów pokojów osobno dla każdego hotelu (np. jedynki, dwójki, apartamenty),
 • określenie dostępności poszczególnych hoteli / pokoi w określonym terminie.
REZERWACJA HOTELOWA
za pomocą tej sekcji dostępna jest jedynie w pakiecie CONREGO Pro i nie występuje jako dodatek do wersji Light.
Sekcja konfiguracji etapu czwartego umożliwia wprowadzenie treści strony zawierającej podsumowanie rejestracji. Podsumowanie ma na celu prezentację uczestnikowi wprowadzonych na wcześniejszych etapach danych i w razie potrzeby umożliwienie ich korekty.
Panel ten oferuje następujące możliwość:
 • tworzenia i edycji treści podsumowania za pomocą kreatora lub edytora kodu HTML,
 • wykorzystania tagów rejestracji wywołujących dane zebrane w formularzu.
Działanie tagów jest podobne do mechanizmu korespondencji seryjnej. W miejscu, gdzie zostały użyte pojawiają się dane wprowadzone w formularzu dla określonego w tagu pola formularza. Tagi mogą zawierać także modyfikatory dzięki, którym informacja zawarta w formularzu pojawia się w określony sposób (np. wraz z etykietą pola). Dzięki tej funkcjonalności, nie zostaną na ekranie Podsumowania rejestracji (Etap IV: Podsumowanie) ujęte te dane, ani etykiety, których pola w formularzu nie zostały uzupełnione.
Sekcja konfiguracji etapu Potwierdzenia rejestracji (podobnie jak opisana powyżej sekcja Podsumowania rejestracji) daje możliwość:
 • tworzenia i edycji treści potwierdzenia (podziękowania za rejestrację) za pomocą kreatora lub edytora kodu HTML,
 • wykorzystania tagów rejestracji wywołujących dane zebrane w formularzu.
Ekran Potwierdzenia pojawi się w momencie, gdy uczestnik poprawnie zakończy proces zgłoszenia i system będzie mógł nadać na adres e-mail uczestnika potwierdzenie elektroniczne, które edytujemy w kolejnej sekcji.

Działanie tagów jest podobne do mechanizmu korespondencji seryjnej. W miejscu, gdzie zostały użyte pojawiają się dane wprowadzone w formularzu dla określonego w tagu pola formularza. Tagi mogą zawierać także modyfikatory dzięki, którym informacja zawarta w formularzu pojawia się w określony sposób (np. wraz z etykietą pola). Dzięki tej funkcjonalności, nie zostaną na ekranie Potwierdzenia rejestracji (Etap V: Potwierdzenie) ujęte te dane, ani etykiety, których pola w formularzu nie zostały uzupełnione.
Sekcja pozwala na edycję treści wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do każdego zarejestrowanego uczestnika na zakończenie procesu zgłoszenia. W aplikacji udostępniliśmy domyślny kod HTML responsywnego szablonu, byś nie musiał/a tworzyć jego kodu od podstaw.
W panelu mamy możliwość:
 • tworzenia i edycji treści wiadomości z potwierdzeniem rejestracji za pomocą kreatora lub edytora kodu HTML,
 • wykorzystania tagów rejestracji wywołujących dane zebrane w formularzu,
 • v4.30+ włączania funkcji umożliwiającej automatyczne załączanie faktur pro forma do wiadomości potwierdzających rejestrację.
Działanie tagów jest podobne do mechanizmu korespondencji seryjnej. W miejscu, gdzie zostały użyte pojawiają się dane wprowadzone w formularzu dla określonego w tagu pola formularza. Tagi mogą zawierać także modyfikatory dzięki, którym informacja zawarta w formularzu pojawia się w określony sposób (np. wraz z etykietą pola). Dzięki tej funkcjonalności, nie zostaną w treści wiadomości z Potwierdzeniem rejestracji (Etap VI: E-mail) ujęte te dane, ani etykiety, których pola w formularzu nie zostały uzupełnione.

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję