Regulamin udostępniania wersji testowej aplikacji CONREGO

Terminologia

 1. CONREGO - firma CONREGO Tomasz Chrościechowski, z siedzibą przy ul. Władysława Grabskiego 4/12, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-197-05-63, REGON: 211031827 będąca producentem Aplikacji CONREGO i udostępniająca wersję testową Aplikacji w celach edukacyjnych i marketingowych zarejestrowanym Użytkownikom.
 2. Aplikacja - system rejestracji i obsługi uczestników wydarzeń będąca produktem oferowanym przez CONREGO.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na stronie https://conrego.com.pl zarejestruje się celem uzyskania dostępu do wersji testowej Aplikacji.

Warunki dostępu do wersji testowej Aplikacji

 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do wersji testowej Aplikacji CONREGO jest rejestracja poprzez podanie prawdziwego imienia, poprawnego adresu e-mail i hasła dostępu do panelu administracyjnego wersji testowej oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Odpowiedzialny za poufność hasła spoczywa na użytkowniku. CONREGO nie odpowiada za skutki związane z utratą hasła.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji CONREGO w żadnej z dostępnych wersji do działań niezgodnych z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treści (zdjęcia, grafiki, materiały video, animacje i teksty) i dane publikowane w ramach udostępnionej wersji testowej Aplikacji i zwalnia CONREGO z wszelkiej odpowiedzialności za dane umieszczone na swoim koncie.
 5. Naruszenie zasad Regulaminu, skutkuje zablokowaniem i usunięciem udostępnionej wersji testowej Aplikacji.
 6. Rejestrując się Użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem https://conrego.com.pl/regulamin-demo.
 7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usunięcie wersji testowej Aplikacji, bez względu na to czy zrobi to Użytkownik czy CONREGO, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne sprzętu Użytkownika niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym CONREGO to dostęp do sieci internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszej wersji.

Usługa świadczona przez CONREGO

 1. CONREGO świadczy usługę drogą elektroniczną, która polega na udostępnieniu wersji testowej Aplikacji, za pomocą której Użytkownik może nieodpłatnie przetestować działanie Aplikacji, którą CONREGO oferuje jako produkt w ramach oferty dostępnej na stronie https://conrego.com.pl.
 2. Aplikacji umożliwia Użytkownikowi dostęp do wybranych funkcjonalności dostępnych w przeznaczonej do sprzedaży wersji produktu.

Postanowienia ogólne

 1. CONREGO zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany Regulaminu w każdym momencie bez podawania przyczyny.
 2. CONREGO może odmówić świadczenie usługi każdemu, bez podawania przyczyny.
 3. Użytkownik korzysta z Aplikacji CONREGO wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. CONREGO nie gwarantuje, że usługa działa lub będzie działać bez awaryjnie.
 5. Dane zapisywane w bazie wersji testowej Aplikacji przez Użytkownika nie są szyfrowane.
 6. Dane zapisywane w bazie wersji testowej Aplikacji przez Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom.
 7. CONREGO zastrzega sobie prawo do usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo bez podawania przyczyny.
 8. CONREGO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z wersji testowej Aplikacji.
 9. Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy zakupili licencję na pełną wersję Aplikacji CONREGO oraz dla zarejestrowanych Użytkowników dla których została udostępniona Aplikacja w wersj testowej na okres 10 dni.
 10. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie conrego.com.pl.
 11. Werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do innego Użytkownika lub pracownika CONREGO będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wersji testowej Aplikacji wraz z przyłączoną bazą danych.
 12. Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia w ramach wersji testowej Aplikacji CONREGO pozostają jego właśnością. CONREGO może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć wersję testową Aplikacji z serwera, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.
 13. Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoją wersję testową Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie swoim klientom oraz wgląd obsłudze CONREGO w każdym momencie.
 14. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania.
 15. Regulamin to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a CONREGO.
 16. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta CONREGO przez email na skrzynkę support@conrego.com.

Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest CONREGO.
 2. CONREGO przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym conrego.com.pl, będą przetwarzane przez CONREGO również w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawę.
 4. Akceptując regulamin Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w wersji testowej Aplikacji firmie CONREGO w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Rezygnacja i odstąpienia

 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie wysyłając wiadomość email na adres: support@conrego.com. Nie rodzi to po stronie CONREGO żadnych zobowiązań.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów CONREGO.
 3. Rezygnacja z wersji testowej Aplikacji CONREGO nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację.
 4. CONREGO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w testowej wersji Aplikacji w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 5. Jeśli CONREGO wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem lub związane z wersją testową Aplikacji udostępnioną Użytkownikowi, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.
 6. Wersja testowa Aplikacji zostanie automatycznie zablokowana po okresie 10 dni od dnia rejestracji Użytkownika.

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję