Konfiguracja systemu

W tym miejscu rozpoczynasz dostosowanie działania systemu rejestracji i jego modułów do swoich potrzeb. Moduł konfiguracji pozwala na szeroko pojęte dopasowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb.

W dostępnych sekcjach Konfiguracji systemu możesz między innymi:
 • wprowadzić nagłówki wdrożenia widoczne w przeglądarce, dodać logo i opisy na banerach znajdujących się w górnej części serwisu,
 • włączyć blokadę serwisu internetowego lub całego wdrożenia,
 • stworzyć rodzaje uczestników, przygotować listę obiektów i sal konferencyjnych i określić dla nich limity ilościowe,
 • przygotować listę prelegentów, którzy mogą zostać przypisani do punktów agendy,
 • skonfigurować proces rejestracji uczestników, w tym przygotować listę wszystkich pól formularza rejestracyjnego,
 • skonfigurować adresy skrzynek e-mail zintegrowanych z systemem,
 • zintegrować system rejestracji z wybranymi platformami płatniczymi,
 • przygotować specjalne pola edycji szablonów faktur pro forma i VAT,
 • wprowadzić translację dla każdej nowej wersji językowej wdrożenia,
 • zarządzać innymi procesami zależnymi od aktywnych w systemie modułów dodatkowych.
Za pomocą tej sekcji wprowadzisz kilka podstawowych zmian mających na celu dostosowanie serwisu internetowego lub formularza rejestracji do swoich potrzeb. Dostępne opcje pozwalają na:
 • wprowadzenie meta-tagów HTML: tytułu strony (widoczny w tytule okna przeglądarki), opisu (widoczny na stronach wyszukiwarek np. Google.com) i słów kluczowych (wspomagają pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach),
 • załadowanie logotypu, który pojawi się w górnej części strony wdrożenia,
 • podmianę tła i treści statycznego banera widocznego poniżej logotypu i nawigacji (w przypadku stron internetowych budowanych w oparciu o moduł Strona internetowa,
 • wybór domyślnego pliku styli CSS serwisu (plik CSS zawiera definicję wyglądu każdego elementu na stronie, jego kolorystyki i stosowanej typografii).

 

Sekcja dostępna jest tylko dla posiadaczy CONREGO Pro lub dodatku Strona internetowa. Jedyna dostępna na tej stronie opcja pozwala na zastąpienie strony głównej serwisu formularzem zgłoszeniowym.

 

W sekcji Konfiguracja eventu rozpoczynamy dopasowanie funkcjonalne systemu rejestracji do rzeczywistych potrzeb. Dzięki dostępnym panelom możesz:
 • wprowadzić listę dostępnych w procesie rejestracji rodzajów uczestnictwa,
 • nałożyć limity liczbowe osób rejestrujących się na danym rodzaju uczestnictwa,
 • wprowadzić kody zaproszeniowe, które będą odblokowywały określone rodzaje uczestnictwa na tzw. kroku zerowym (obsługę kodów zaproszeniowych włączamy w sekcji Proces rejestracji),
 • tworzenie nazw obiektów i sal konferencyjnych oraz określanie dla nich limitów ilościowych,
 • dodawanie danych prelegentów.

 

Sekcja ta została przygotowana z myślą o organizatorach, którzy pragną utajnić planowane wydarzenie i zablokować publiczny dostęp do informacji na jego temat. Dzięki dostępnej tu funkcjonalności można zablokować dostęp do strony internetowej i formularza zgłoszeniowego na login i hasło. Opcja jest przydatna także w trakcie prowadzenia prac wdrożeniowych, by nieukończonego projektu nie oglądały osoby trzecie.

 

To jedna z najbardziej rozbudowanych sekcji konfiguracyjnych i kolejny dowód na elastyczność CONREGO. Dzięki oferowanej funkcjonalności możesz:
 • wybrać statusy rejestracji, które będą powodowały blokadę miejsc na salach konferencyjnych i pokoi w hotelach (tzw. statusy kompletne),
 • określić czy i w jakich warunkach możliwe będą rejestracje wielokrotne za pomocą pojedynczego adresu e-mail,
 • włączyć rejestrację bazującą na kodach zaproszeniowych, co spowoduje blokadę formularza, póki uczestnik nie wprowadzi kodu zaproszeniowego (dla rodzaju uczestnictwa lub indywidualnego kodu przypisanego do swojej rejestracji),
 • włączyć obsługę indywidualnych kodów zaproszeniowych,
 • włączyć obsługę kodów zaproszeniowych dla rodzajów uczestnictwa,
 • określić globalny kod zaproszeniowy będący alternatywą dla wyżej wymienionych wariantów,
 • włączyć możliwość dodawania uczestników z poziomu panelu administratora,
 • włączyć opcję logowania i edycji danych przez uczestników,
 • włączyć logi zmian dla rejestracji,
 • włączyć uproszczony import do bazy danych (włączenie tej opcji spowoduje, że pliki XLS z danymi importowanymi powinny zawierać jedynie 6 kolumn, co bardzo skutecznie przyspiesza import).
 • aktywować dodatkowe akcje masowe i tagi, które przygotuje Twój programista.

 

Dzięki opcjom dostępnym w tej sekcji:
 • włączysz panel Ścieżki uczestnika podczas eventu, dzięki czemu na podstawie odczytów kodu QR/kreskowego z identyfikatora łatwiej będzie odnaleźć konkretną osobę w trakcie imprezy,
 • włączysz opcję umożliwiającą blokadę (brak zezwolenia na przejście) na stanowiskach Kontroli dostępu tych identyfikatorów, które nie zostały zeskanowane podczas pracy Recepcji,
 • włączysz dostęp do panelu umożliwiającego logowanie się uczestników do zrealizowanej wcześniej rejestracji i jej edycję,
 • włączysz hashowanie (szyfrowanie) haseł uczestników, dzięki czemu zwiększysz bezpieczeństwo danych.

 

Sekcja Formularz rejestracyjny umożliwi Ci budowę listy i określenie typu dla wszystkich pól formularza, które w późniejszym etapie będzie można układać w sekcjach za pomocą panelu Etap I: Formularz. Sekcja oferuje funkcje umożliwiające:
 • mapowanie pól konfigurowalnych z podstawowymi polami w bazie danych,
 • sporządzenie listy pól formularza rejestracyjnego, których wartości powinny zostać udostępnione we wszystkich krokach procesu rejestracji (funkcja przydatna jeśli planujesz realizować głębokie modyfikacje procesu rejestracji na poziomie ingerencji w kod PHP, więc przeznaczona dla programistów),
 • dodawać, usuwać i konfigurować pola formularza rejestracyjnego poprzez określenie ich identyfikatora, typu pola i ewentualnych wartości opcji dla pól typu select, radio button lub checkbox.

 

Sekcja Konfiguracji agendy umożliwia:
 • wyłączenie drugiego etapu rejestracji (będzie on całkowicie pomijany podczas procesu rejestracji, więc opcja jest wskazana w przypadku, gdy planujesz uruchomić rejestrację globalną na wydarzenie bez rozbicia na poszczególne punkty programu),
 • wybór punktów programu (skonfigurowanych za pomocą sekcji Etap II: Agenda), na które każdy rejestrujący się na wydarzenie uczestnik zostanie automatycznie zapisany.

 

Sekcja Konfiguracji hoteli umożliwia:
 • wyłączenie trzeciego etapu rejestracji (będzie on całkowicie pomijany podczas procesu rejestracji, więc opcja jest wskazana w przypadku, gdy planujesz uruchomić rejestrację pozbawioną rezerwacji hotelowej),
 • włącznie opcji umożliwiającej udostępnienie jednoczesnego wyboru przez uczestnika więcej niż jednego hotelu (skonfigurowanego za pomocą sekcji Etap III: Noclegi) w trakcie procesu rejestracji,
 • określić daty graniczne (od - do) dostępności pokojów przypisanych do hoteli skonfigurowanych w systemie.

 

Sekcja Konfiguracja e-mail umożliwia:
 • włączenie blokady wykonywania na serwerze skryptów według harmonogramu zadań CRON,
 • wprowadzenie lub generowanie losowego klucza dostępu dla skryptów wywoływanych przez CRON (pozwala to zabezpieczyć Twoje wdrożenie przez niekontrolowanym wywołaniem skryptów uruchamianych przez CRON przez osoby trzecie),
 • konfigurację klucza DKIM, którym będą podpisywane wszystkie wiadomości wychodzące z systemu na Twoim serwerze (dzięki czemu w dużej mierze unikniesz sklasyfikowania Twoich mailingów jako SPAM),
 • określenie sposobu wysyłki wiadomości e-mail - poprzez natywny lub zewnętrzny serwer SMTP (poprzez dostęp autoryzowany),
 • wprowadzenie adresów e-mail nadawcy mailingów wysyłanych za pośrednictwem modułu Komunikacja,
 • wprowadzenie adresu e-mail nadawcy wiadomości z potwierdzeniem rejestracji, zawarcia transakcji oraz wiadomości wysyłanych automatycznie za pomocą modułu Ankiety.

 

Na tą chwilę funkcjonalność umożliwiająca wysyłkę wiadomości SMS dostępna jest jedynie w modelu usługowym CONREGO.
Funkcjonalność tego modułu dostępna jest jedynie w wersji dla posiadaczy dodatku Ankiety. Dzięki oferowanej przez moduł Ankiet funkcjonalności w tej sekcji możesz między innymi:
 • włączyć funkcjonalność umożliwiającą import danych ankietowych do bazy aplikacji,
 • włączyć automatyczną wysyłkę wiadomości e-mail z informacją o nowym zgłoszeniu do moderatora,
 • wybrać statusy ankiet, których nadanie wywoła automatyczną wysyłkę do autora wiadomości e-mail informującej o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia,
 • mapować pola konfigurowalne z podstawowymi polami w bazie danych,
 • dodawać, usuwać i konfigurować pola formularza rejestracyjnego poprzez określenie ich identyfikatora, typu pola i ewentualnych wartości opcji dla pól typu select, radio button lub checkbox.

 

Moduł umożliwia pełną kontrolę nad wersjami językowymi, w oparciu o które realizujesz wdrożenie systemu rejestracji CONREGO. Oferowana przez moduł funkcjonalności umożliwia:
 • dodawanie nowych wersji językowych i wybór domyślnej wersji językowej,
 • wprowadzanie tłumaczeń wielu elementów interfejsu dla każdej z przygotowanych wersji językowych.

 

Edytor kodu stanowi alternatywę dla aplikacji umożliwiających ingerencję w kod źródłowy plików systemu CONREGO. Za pomocą wygodnego interfejsu możesz podjąć się modyfikacji plików PHP, CSS oraz JS z poziomu samej aplikacji.

 

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję